مشتریان

چاپ
1 ساخت خط رستر خشکبار مزمز تهران
2 ساخت غربال آلبالوی مزمز تهران
3 ساخت خطوط ذخیره و انتقال خطوط پفک و پاپکرن مزمز تهران
4 کارخانجات تولیدی چیپس طلاچین اراک
5 ساخت خط روستر خشکبار سنجابک اصفهان
6 ساخت آلبالوی سنجابک اصفهان
7 کارخانجات تولیدی چیپس بوبک اصفهان
8 کارخانجات تولیدی چیپس بیتا گرگان
9 کارخانجات تولیدی چیپس نارون ازبکستان
10 کارخانجات تولیدی چیپس آذر بوران تبریز
11 کارخانجات تولیدی چیپس مانیکا تبریز
12 کارخانجات تولیدی چیپس کریبس عراق
13 کارخانجات تولیدی چیپس دیزمن کردستان
14 کارخانجات تولیدی چیپس کاش چیپس عراق
15 کارخانجات تولیدی چیپس پونه زار فریدون شهر
16 مغز تخمه آفتابگردان سنجابک اصفهان
17 مغز تخمه و بادام زمینی سنجابک اصفهان
18 کارخانجات تولیدی چیپس چالاک استان تهران
19 مهریار پدیده ماهان استان اهواز
20 ساخت خط تولید شستشو و سرخ کن سبزی گیتا گستر سپاهان اصفهان
21 ساخت تولید چیپس کریم الدین یزد
22 ساخت خط روستر خشکبار فلکس شرق ساوه
23 خط شستشو و ضد عفونی کننده سبزی
رضایی اصفهان
24 شرکت چی توز تهران
25 شرکت کاله تهران
26 شرکت میهن تهران
27 ساخت خط چیپس شرکت مزه آفرینان زرین سراب تبریز
28 ساخت خط چیپس شرکت نام آوران سلامت بوئین میاندشت اصفهان
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. مشاهده جزئیات